19.01.2021

Геометрія. Тема: "Розв'язування трикутників. Прикладні задачі"

Домашнє завдання: опрацювати п. 13, впр. 586, 590.


18.01.2021

Алгебра. Тема: "Система двох рівнянь з двома змінними як математична модель прикладних задач"

Домашнє завдання: опрацювати п. 14, впр. 564, 568.


15.01.2021

Геометрія. Тема: "Теорема синусів"

Домашнє завдання: опрацювати п.12, впр. 552, 560, 567


14.01.2021 

Алгебра. Тема "Розв'язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними"

Домашнє завдання: опрацювати п. 13, впр. 526, 530, 534.


12.01.2021

Геометрія. Тема:"Теорема косинусів"

Примітка: 1. у задачі 503 розглядаємо кут В, оскільки він є найбільшим кутом (проти більшої сторони лежить більший кут). 

2. Робимо висновок, що кут В - гострий (у відео написано кут С - помилково), отже, трикутник АВС - гострокутний.


11.01.2021

Алгебра. Тема: "Квадратна нерівність"